Učinkovita raba in izraba energije

Poraba energije predstavlja za podjetja velik strošek. Predvsem proizvodnja podjetja, ki v gospodarskem sektorju porabijo največ energije imajo velike možnosti za učinkovito rabo energije. Podjetja lahko zmanjšajo porabo energije z izvedenim energetskim pregledom, ki omogoči natančen vpogled v porabo energije in nudi najboljše rešitve za učinkovito rabo energije v podjetju, s čimer se lahko obratovalni stroški zmanjšajo tudi za okoli 40 %.

Naše rešitve za učinkovito raba energije, optimizacijo stroškov ter posledično manjši vpliv na okolje zajemajo

  • analizo energetskega stanja
  • nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije oziroma zmanjšanja porabe energije
  • študija izvedljivosti ter optimizacija sistema

Ugotavljanje dejanskega stanja in/ali odkrivanje napak s pomočjo termovizije kot je

  • pregrevanje elektroinštalacij
  • pregrevanje elektromotorjev
  • neučinkovito gretje ali ohlajanje
  • neobičajna porazdelitev toplote
Rešitve za učinkovito rabo energije v podjetju, s čimer se lahko obratovalni stroški zmanjšajo tudi za okoli 40 %

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije so eden od temeljev trajnostnega razvoja, zato lahko upravičeno pričakujemo nadaljnji razvoj tehnologij in njihovo večjo uporabo pri pridobivanju električne energije.

Specializirali za načrtovanje in izgradnjo sončnih elektrarn velikih moči. To so predvsem prostostoječe elektrarne, fiksno montirane ali na sledilnikih.